Issabella

27 tekstów – auto­rem jest Is­sa­bel­la.

Kocha się szczerze na zaw­sze , al­bo nie kocha się wcale! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 września 2012, 15:48

Życie to ciągła wal­ka.! Sa­ma ze sobą i swoimi myślami! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 września 2012, 09:17

Zas­kocz mnie i po­wiedz, że potrzebujesz... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2012, 13:37

Mi­mo, że cza­sem nie jest pięknie, ja kocham to miej­sce, bo tu są ludzie co dają mi szczęście. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 lipca 2011, 00:43

...

Wal­czy na­dal, mi­mo, że...
Sił co­raz mniej..
Jak długo wytrzyma?
Cze­mu to robisz?
Nie pot­ra­fi zrozumieć..
To tyl­ko pretekst,
głupia wymówka...
Kim ona jest?
Ile znaczy dla Ciebie?
Okłamu­jesz mnie...
Brak wyczucia...
Ona... nig­dy jej nie zapomniałeś...


16.04.2011 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 lipca 2011, 22:13

Ciągle pow­tarza, że cudów nie ma, a sa­ma wie­rzy, że się wydarzy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 czerwca 2011, 19:56

Od­szedł sam. A, gdy zro­zumiał swój błąd miał do mnie pre­ten­sje, że zna­lazłam szczęście przy kimś innym. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 czerwca 2011, 11:33

Zdjęła swo­je wy­sokie ob­ca­sy. Usiadła na łóżku i rozpłakała się z bólu ja­ki za­dał jej sercu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 maja 2011, 19:55

Oszu­kana przez życie..
Zdradzo­na przez szczęście.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 kwietnia 2011, 22:16

Nie mam nadziei! Mam pla­ny i marze­nia, i pla­ny do spiep­rze­nia i marze­nia nie do zreali­zowa­nia! I się z te­go cieszę! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 kwietnia 2011, 21:38

Issabella

Issabella

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność